Ipari technológiák

Fiziko-kémiai kezelés


Fiziko - kémiai eljárások - Oldott levegős flotáló (DAF)

Alkalmazási terület:

Lényegében az ipari szennyvizek fiziko - kémiai előtisztításának célja a lebegőanyagok eltávolítása, valamint a KOI, BOI5, nitrogén, foszfor tartalom csökkentése, bűzhatást okozó anyagok eltávolítása. Amennyiben a tisztított szennyvíz paramétereit tekintve a 28/2004 KvVM rendelet szerinti közcsatorna küszöbérték elérése a cél, a szennyvíz mechanikai, majd fiziko - kémiai kezelésével az elfolyó szennyvíz paraméterei a hatósági elvárás alatt tarthatóak.

A flotációs technológiák fő alkalmazási területei a következők:

 • Élelmiszeripar (söripar, üdítőital gyártás, alkohol és keményítőipar, cukoripar, tejüzemek, sajtgyártás, húsfeldolgozás, vágóhidak, zöldség-gyümölcs feldolgozás, állateledel gyártás, halfeldolgozás)
 • Papíripar
 • Textilipar
 • Gyógyszeripar
 • Vegyipar
 • Olajipar
 • Acélipar
 • Festékipar

Működési mechanizmus:

A szennyezőanyag részecskék fizikai-kémiai tulajdonságainak átalakítását követően (flokkuláció/koaguláció) flotációs eljárással a szennyvíztől elválaszthatóak. A koaguláció a szűrt szennyvízben lévő szennyezőanyag destabilizálása, amelynek során finom részecskék alakulnak ki, mely részecskék flokkulálószer hozzáadását követően, elkülöníthető pelyheket (flokkokat) alkotnak. Ezzel a módszerrel egységes, a flotálóban történő szétválasztáshoz ideális pelyhek hozhatók létre. A flotáló berendezésben levegő bejuttatása mellett megy végbe a kialakult pelyhek eltávolítása, melyek a bejuttatott levegőbuborékokhoz kapcsolódva a flotáló tetejére úsznak. A flotáló berendezés tetején összegyűlt hab lefölözhető. A nehezebb részek a berendezés aljában gyűlnek össze, a fenékszelepek nyitásával eltávolíthatóak a flotálóból.

Flokkuláció flokkulátorban (FLH)

A technológiára feladott nyers szennyvízhez a vegyszer adagolása közvetlenül a csőbe történik. A csőflokkulátor speciális keverőcsővel rendelkezik, mely gondoskodik a szennyvíz és a vegyszer tökéletes elkeveredéséről, illetve az adagolás optimális mennyiségéről. Ez a speciális flokkulátor típus ilyen szennyvizek tisztítására van kialakítva, mivel a keverési energia és keverési idő minden szennyvíz esetén egyedi.

A csőflokkulátor jellemzői:

 • a pontosan beállított keverési energiának és keverési időnek köszönhetően egyforma nagyságú pelyhek képződnek
 • külön keverő egység nem szükséges, így nincs felesleges energia használat, nincs mozgó alkatrész
 • a vegyszer adagolása a cső közepén történik, így mennyisége optimális
 • zárt rendszer

A különféle vegyszerek adagolása adagolószivattyúval történik, a befecskendező egységen keresztül jut a csőszakaszba. Az szivattyúadagolás mennyisége szabályozható, attól függően, hogy mennyi vegyszer szükséges a flokkuláció végbemeneteléhez.

A csőflokkulátorba adagolt vegyszerek közül az egyik legfontosabb a polimer, melynek feladata az oldatból kicsapott pelyhek zártabbá tétele, a levegő mikro-buborékokhoz történő kötődés lehetővé tétele. A szilárd halmazállapotú polimerek oldatba vitele egy teljesen automata berendezés segítségével valósítható meg (PAP), melynek fő részei a következők:

 • fogadó tölcsér
 • adagoló csiga
 • keverő mechanizmus
 • tartály a megfelelő szintmérő szondákkal
 • adagoló szivattyú

Flotáció (FRC)

A flokkulátorból kilépő szennyvíz a flotáló berendezésbe jut. A képződött flokkok felúsznak a rendszer tetejére, eltávolításuk egy automatikusan működő lefölöző- kaparó szerkezet segítségével történik. A beépített iszaplefölöző-, víztelenítő rácsszerkezet gondoskodik az iszap magas szárazanyag tartalmáról, a lamellakötegek pedig megnövelik a szeparálódáshoz szükséges felületet, így a kisebb pelyhek is eltávolíthatóak.

A sűrített levegő adagolása egy speciálisan kialakított csövön keresztül történik, amely a vizet nagynyomású sűrített levegővel telíti. A flotáló berendezésben finom buborékok képződnek, ez a mikroméret a legideálisabb a kisebb részek flotálásához.

Mindemellett a flotáló egy leürítő szeleppel is fel van szerelve, melyen keresztül a leülepedett anyagok eltávolíthatóak.

A flotáló berendezés előnyei:

1.Zárt kivitelezésű, lamellaköteggel felszerelt berendezés, melynek minimális a helyigénye.

2.A flotálóban lamináris áramlás uralkodik, melynek köszönhetően maximális eltávolítási hatásfok érhető el.

3.A szedimentálódott, lesüllyedő anyagok eltávolítása leürítő szelepen keresztül történik.

4.Speciálisan kivitelezett levegőztető rendszer, mely a centrifugális szivattyút is magába foglalja.

5.Összeszerelt állapotban szállítjuk, így a helyigény minimális, a beépítés helyszükségletére korlátozódik.

6.A megfelelő levegőztetésnek, iszap víztelenítésnek és eltávolításnak (lefölöző-kaparó szerkezet) köszönhetően igen magas a szárazanyag-tartalom.

Flotáló berendezés folyamatábrája

Termékfelelős: Barkóczi Zoltán

Tisztítás élővízi befogadóra

Az ipari szennyvíz megfelelő mechanikai, fiziko/kémiai kezelése után a szennyvíz természetétől függően bevezethető a közcsatorna hálózatba. Amennyiben azonban a küszöbértékektől eltérő, szigorúbb tisztított szennyvíz paraméterek, például élővízi befogadó esetén, elérése a cél, általában biológiai fokozatra is szükség van. A Cégünk által javasolt eljárás a szennyvíz biológiai továbbtisztítására az SBR rendszer.

Rövid működési leírás:

Az SBR szennyvíztisztítási technológia aktív eleveniszapos eljárás elvén alapszik, és a szennyvizek adagonkénti (több porcióban történő) kezelésére szolgál.

SBR reaktorban a következő ciklusoknak megfelelően megy végbe a tisztítás:

 • a megfelelően előtisztított szennyvíz fogadása, a fogadott szennyvíz levegőztetése, keverése (denitrifikálási és nitrifikálási időszakok)
 • nincs szennyvíz fogadás, csak denitrifikálási és nitrifikálási időszakok
 • ülepítés-fölösiszap elvétel
 • tisztított szennyvíz ürítés (dekantálás)

Az adagonkénti ciklikus kezelés eredményeképpen a tisztítás minősége nem függ a szennyvíz beérkezés intenzitásától, időbeli változásaitól. Terhelése tág határok között változtatható, nem érzékeny az alulterhelésre és rugalmasan elviseli a túlterheléseket is. A szennyvíz mindig olyan idejű kezelésben részesül, amilyenre a kívánt minőség érdekében szükségvan. Ez a tisztítási idő a szennyvíz minőségétől függően változtatható. A ciklusok napi lefutásával és a napi ciklusok számával az iszapkor tág határok közt változtatható.

A tisztítási folyamat ciklusidők és oxigén szabályozás alapján vezérelt, teljesen automatikus, így minimális kezelői jelenlétet igényel. A tisztítórendszer zárt rendszerű lehet (az SBR medencék igény szerint fedhetőek, a gépészeti berendezések gépházban, konténerben elhelyezhetőek), hőszigetelt, esztétikus épületegyüttest alkot, ezért az egész tisztítási folyamat higiénikus és szaghatástól mentes.

Üzemeltetése számtalan variációs lehetőséget biztosít, igen alacsony energiafelhasználás mellett, ezért más tisztítórendszerekhez képest alacsonyabb üzemköltséggel működtethető.

A légbevitelt finombuborékos mélylevegőztetéssel vagy felszíni levegőztetőkkel történik, mely energiatakarékos és jól szabályoztató oxigénbevitelt eredményez. Felszíni levegőztetés alkalmazása esetén egyben a keverést is ugyanazon gépegységgel biztosítjuk, ez szintén lehet részben zárt kivitelű (aerosolmentes) vagy teljesen fedett kialakítású. Az oxigén bevitelével egyidejűleg, a nagy gázáram megfelelő keverést, folyadék átmozgatást is biztosít a rendszerben, továbbá megfelelően kilevegőzteti a vizes fázist, s ezzel kifújja a széndioxidot a vízből.

A levegőztetési időszakokban a légbevitelt oldott oxigén szondák jele alapján a folyamatirányító számítógép vezérli, frekvenciaszabályozókkal. A képződött nitrát eltávolítása nem levegőztetett időszakokban megy végbe, amikor a mikroorganizmusok a nitrát oxigént használhatják fel. A szennyvíz-eleveniszap elegy lebegésben tartására víz alatti keverők kerülhetnek beépítésre. (lásd mélylevegőztetés)

                                               

A levegőztető medencékben a megfelelő iszapkoncentráció, valamint a magas iszapkor biztosítja a hatékony biológiai lebontást és a kívánt mértékű nitrifikációt. A biológiai folyamatokkal csökkentett foszfortartalom további határértékre csökkentése a levegőztetési időszakban beadagolt vegyszer adagolásával történik. A levegőztetési folyamatok programozható ciklusának befejeződése után ülepítési szakasz következik, amikor a tisztított szennyvíz - eleveniszap fázis-szétválasztás következik be.

Az ülepítés után a tisztított szennyvíz elvétele dekantáló berendezéssel történik. A dekanterek működése a folyamatirányító számítógép motoros tolózárainak nyitásával - zárásával biztosítható. Az ún. dekanterek kialakítása és működési módja medencemérettől és kapacitástól függően eltérő – a szivattyús elvételtől a motoros szerelvényen át az úszó- illetve a kényszer-mozgatású dekanterekig.

      

Az ülepítés befejezésével a képződött fölösiszap elvételét szivattyúk végzik. Az elvett fölösiszap gravitációs iszapsűrítő dekantáló terekbe jut át. Az iszapok további kezelése, szárazanyag tartalmának növelése, iszaptérfogat csökkentése lehetséges. A sűrítéstől a víztelenítésig, regionális szinten szárításig, biogáz előállításig vagy elégetésig különböző megoldások jöhetnek szóba, ezek mindegyikére kedvező és gazdaságos megoldásaink léteznek.

Mivel az SBR esetében a szennyvíz feladási szakasz a teljes ciklusidőnek csak egy kis hányada, rendszerint több SBR egység párhuzamos kapcsolása (puffermedence kialakítása) szükséges a folyamatosan érkező szennyvíz fogadására, tisztítására. A megfelelően méretezett kiegyenlítő-puffer térfogat kiépítése a szennyvíz reaktorokba történő feladását megelőzően az érkező szennyvíz koncentráció-ingadozásának az elsimítására is szolgál.

Termékfelelős: Barkóczi Zoltán